Dětské dopravní hřiště Břeclav


Cílem projektu bylo vybudování dopravního hřiště v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Byla vybudována dráha se soustavou křižovatek obsahující charakteristické dopravní situace. Dopravní hřiště o rozměrech 35,5 x 27,0 m obsahuje stykové a průsečné křižovatky a jednu okružní křižovatku. Vozovka dopravního hřiště o šířce 3,0 m je s asfaltovým povrchem.

Obsah projektu
Díky realizaci projektu je umožněna dětem mateřských a základních škol z Břeclavi a přilehlého regionu účast na výuce na dětském dopravním hřišti, protože se jedná o skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Hřiště bude dále využíváno u ostatních dopravně preventivních akcí BESIP.

Projekt realizovaný v roce 2013 byl podpořen z dotačního programu Jihomoravského kraje pro rok 2013 částkou ve výši 800.000 Kč.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   963 922 Kč
- zdroje žadatele                    163 922 Kč
- dotace JMK                         800 000 Kč

Dětské dopravní hřiště

logo JMK