Dětské dopravní hřiště Břeclav, II. etapa


Cílem projektu byla výstavba světelného signalizačního zařízení na dopravním hřišti v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. V rámci projektu byly zrealizovány přípojky el. energie pro napájení a montáž technologie světelného signalizačního zařízení.

Obsah projektu
Realizací projektu došlo k doplnění dopravního hřiště o světelnou signalizaci, se kterou se účastníci provozu běžně setkávají na křižovatkách. Školy a další uživatelé dopravního hřiště tak mohou toto komplexně řešené dopravní hřiště využít pro výcvik a výuku dětí a jejich pohybu v městském provozu na křižovatkách řízených světleným signalizačním zařízením a ostatních prvků sloužících k organizaci a řízení dopravy.

Projekt realizovaný v letech 2014–2015 byl podpořen z Individuální dotace Jihomoravského kraje pro rok 2014 částkou ve výši 333 528 Kč.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   553 208,90 Kč
- zdroje žadatele                    219 680,90 Kč
- dotace JMK                         333 528,00 Kč

Dětské dopravní hřiště, II. etapa

logo JMK