Digitalizace Kina Koruna Břeclav 2011


V rámci tohoto programu byla podána žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Byla získána finanční podpora 800 000 Kč.

Obsah projektu
Předmětem projektu je digitalizace kina Koruna Břeclav, jehož vlastníkem je Město Břeclav. Kino Koruna je jediným kinem v okresním městě, ve kterém bydlí 25 tisíc obyvatel. Vzhledem k vývoji technologie, kdy nové filmy od roku 2013 nebudou distribuovány na klasických filmových kopiích pro 35mm projektory, ale pouze v digitální formě, bylo nutné pořízení projektoru na digitální promítání. Tím jsme kino povýšili na tuto požadovanou úroveň a nabídli tak občanům kvalitní a dnes už standardní služby v oblasti kinematografie.

Aby bylo umožněno promítání i ve formátu 3D bylo do kina pořízeno následující vybavení:
- projektor DCI NEC NC 3200S, podstavec projektoru,
- lampa do projektoru, ventilátor k projektoru,
- objektiv NEC NC 50LS18Z,
- videoscaleru GEFEN AV Cinema Scaler PROH,
- cinema server Dolby DSS200,
- HD monitor
- záložní zdroj
- plátno G 1,8

Finanční zdroje
- celkové náklady na projekt                                                    2 450 280 Kč
- zdroj žadatele                                                                        1 650 280 Kč
- dotace SF ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie      800 000 Kč

logo MK ČR