Dodávka parkovacích automatů pro Městskou policii Břeclav


Datum zveřejnění
16. 7. 2015

Původce
Městská policie Břeclav

Rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky a výzva k podání nabídky.pdf

Oznámení o výběru nejv. nabídky.pdf
Smlouva o dílo.pdf