Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci


eu_1.jpg

 

 

Název projektu:                    Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování
a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo projektu:   CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Financování:                         Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost 77,56 %, Státní rozpočet (kapitola MV) 22,44%

Doba realizace projektu:      1. 9. 2016 – 31. 8. 2020

 

Hlavní cíl projektu:               Nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník - preventista.

 

Do projektu je momentálně zapojeno 10 obcí, v rámci kterých působí 30 osob zaměstnaných na pozici domovníka – preventisty. Náplní jejich práce jsou pravidelné obchůzky vybraných lokalit, kontrola stavu majetku obce, opravy drobných závad, pomoc s úklidem veřejných prostor, řešení sousedských sporů nebo spolupráce s policií v souvislosti s prevencí kriminality. V městě Břeclav působí 3 domovníci – preventisté v lokalitě Riegrova – Krátká – Na Zahradách.