DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2018


Důležité upozornění pro zájemce (vlastníky kulturních památek) o dotaci z dotačního programu ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“  (dále jen ORP) pro rok 2018.

!!!!!!!  ORP Břeclav vyhlašuje příjem žádostí do Programu pro rok 2018 od 2. 1. 2018 do 28. 2. 2018  !!!!!

Od roku 2018 dochází k zásadním, následujícím změnám v programu:

1. Žádosti budou odevzdávány pouze v 1. kole, tzn. do 28. února (odevzdání žádostí na úřad ORP), 2. kolo bylo zrušeno. Důvodem je urychlení jednání komise ministerstva kultury bez dvojí přípravy a umožnit tak ministerstvu vyřizovat žádosti co nejdříve po uzávěrce.

2. Minimální podíl žadatele se zvyšuje z dosavadních 10 % na 20 %.

3. K následnému finančnímu vypořádání není třeba přikládat restaurátorskou zprávu (v případě restaurátorských prací).

Finanční kvóty zveřejní ministerstvo v první lednové dekádě a to až poté, co bude přijat státní rozpočet. Přesto ORP Břeclav vyhlašuje přijímání žádostí do programu na rok 2018 již od 2. 1. 2018.

Formulář žádosti bude přístupný od 2. 1. 2018 na webových stránkách města Břeclavi:

https://breclav.eu/urad/sluzby/dotace-na-obnovu-kulturni-pamatky

nebo na webových stránkách ministerstva kultury:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html