Festival PIVA a VÍNA


Poslední víkend v červnu ve dnech 27. – 28.6.2015 obohatilo kulturní dění v Břeclavi Festival PIVA a VÍNA. Tento hojně navštěvovaný festival se uskutečnil pod břeclavským zámkem v rámci oslav Moravských dnů, jejichž hlavním cílem je připomenutí tradic, historie a kulturního dědictví Moravanů.

Obsah projektu
Oslavy nabídly účastníkům pestrý a zajímavý zábavný program s kulturním vyžitím a výjimečnou atmosférou zámecké louky. 
Návštěvníci tak mohli zhlédnout břeclavské taneční skupiny, folklorní uskupení nebo také folkové, rockové, country nebo bluesové kapely z různých koutů země, ale třeba i soulovou zpěvačku Juwanu Jenkins z USA.

Téměř třicítka pivovarů nabídla bohatý výběr pivních speciálů. Zatímco v sobotu se pilo, hodovalo a tancovalo až do noci, v neděli byl ústředním bodem průvod od památníku moravské orlice k podzámčí včele s mladým Joštem Moravským, kterého následovali Moravští rytíři, místní folklórní spolky a zástupci města Břeclavi. 

Na tento projekt byla získána finanční podpora z Jihomoravského kraje, v rámci Individuální dotace.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   219 040,40 Kč
- zdroje žadatele                    119 040,40 Kč
- dotace JMK                         100 000,00 Kč

Moravské dny

logo JMK