formuláře - obecní živnostenský úřad


Formuláře pro živnostenské podnikání:

01 Jednotný registrační formulář - fyzická osoba
02 Jednotný registrační formulář - právnická osoba
03 Organizační složka
04 Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné
05 Příloha - statutární orgán
06 Příloha - statutární orgán právnická osoba
07 Příloha - odpovědný zástupce
08 Prohlášení odpovědného zástupce
09 Příloha - předmět podnikání
10 Příloha - provozovny
11 Změnový list
12 Příloha pro správu sociálního zabezpečení
13 Pokyny k JRF - fyzická osoba
14 Pokyny k JRF - právnická osoba
15 Pokyny ke změnovému listu

Přílohy pro finanční úřad

16 Přihláška k registraci pro fyzické osoby - FÚ
17 Přihláška k registraci pro právnické osoby - FÚ
18 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty - FÚ
19 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny - FÚ
20 Příloha k přihlášce k registraci - organizační složky obchodního závodu - FÚ
21 Příloha k přihlášce k registraci - vlastníci právnické osoby se sídlem v zahraničí - FÚ
22 Oznámení o změně registračních údajů - FÚ
23 Žádost o zrušení registrace - FÚ
24 Zvláštní příloha pro finanční úřad

Formuláře pro zemědělské podnikatele

01 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobu
02 Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro právnickou osobu
03 Příloha - statutární orgán
04 Oznámení změn a doplnění
05 Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro fyzickou osobu
06 Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro právnickou osobu