Žádost o stanovisko k užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství


Tento formulář je pouze informativního charakteru, není povinný. Žádost je možné podat i vlastní psanou formou.

Pokud pro svůj záměr na území města potřebujete stanovisko města Břeclavi, lze žádost podat pomocí formuláře nebo volnou formou.

formular_pro_zadost_o_vyjadreni_u_ORS_aktualizovana.doc Formulář žádosti o stanovisko k užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství

Konkrétní případy jsou posuzovány individuálně, podrobnější informace získáte na telefonních číslech odboru rozvoje a správy.