Znak Města Břeclavi


Pokud chcete použít na své pozvánce, plakátu či při pořádání akcí znak města Břeclavi, je nutné mít souhlas Rady města Břeclavi.

Žádost můžete doručit:

1. Ing. Jiřímu Holobrádkovi (kancelář číslo 208), jiri.holobradek@breclav_eu

2. na podatelnu Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81 – a to osobně či elektronicky: posta@breclav_eu

3. poslat poštou na Městský úřad Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81

4. přes datovou schránku (fesbhyp)

Znak_manuál

Žádost o souhlas s užitím znaku