Anketa o využití areálu cukrovaru


Na webu a Facebooku města můžete do 10. května vyplnit anketu o využití areálu bývalého cukrovaru. Pro ty z vás, kteří se k tomu zatím nedostali, jsme připravili možnost vyplnit anketu zde. V této sekci webu města najdete v průběhu května vyhodnocení ankety, a budou tady přístupné všechny materiály, které se projektu revitalizace cukrovaru týkají.

Máte představy a nápady na využití areálu cukrovaru? Podělte se o ně s námi v této anketě:

https://forms.gle/sEj75XkqqmQBZCE46

Revitalizace areálu bývalého cukrovaru je klíčová pro rozvoj centra města a současné vedení města ji proto považuje z hlediska územního rozvoje za prioritní akci.

Radnice chce v tomto volebním období projekt odstartovat s tím, že si je vědoma, že samotná realizace svým rozsahem překročí časový horizont tohoto, a možná i dalšího volebního období.

V letošním roce chce Město Břeclav vypsat na tuto lokalitu veřejnou architektonickou soutěž.
Architektonická soutěž je jeden z nejlepších způsobů, jak ověřit uvažovaný způsob využití, a zároveň je to možnost, jak do procesu zapojit kvalitní architekty, se kterými pak bude možné záměr dále rozvíjet.

Hlasování bude ukončeno 10. května 2020.