Hodina Země 2018


Hodina Země 2018

Termín: 24. března 2018 (sobota) 20.30-21.30

Místo konání: všude

Happening probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památky, štítu firmy, nebo vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin - zhasnutí světla - je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu. Akce zároveň slouží jako možnost prezentace závazků a cílů v oblasti životního prostředí. Každý z nás již něco dělá, každý z nás může udělat více. Využijte příležitosti Hodiny Země k prezentaci toho, co již děláte a co plánujete do blízké budoucnosti. Staňte se inspirací pro ostatní, nechte se inspirovat.

Oslovte vaše místní zastupitelstvo a připojte k happeningu vaši obec či město. Projděte si postupně přidávané obce, památky, firmy, které se ponoří do tmy i akce pro veřejnost, které jsou k Hodině Země 2018 na různých místech ČR organizovány.

Podrobnosti budou uveřejněny v polovině února 2018.

Zapište i svoji akci! Vypnutí světel, akci při svíčkách, osobní závazek jak můžete a chcete přispět k úsporám energie a ochraně klimatu vy.

Akce probíhá za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz I www.mzp.cz Související webové stránky: http://www.hodinazeme.cz

Kontakt: Mgr. Ing. Petr Ledvina, e-mail: petr.ledvina@veronica_cz, tel.: 542 422 757,

776 057 637

4_hodina_zeme_2011.jpg