IDS – JMK Břeclav


V rámci projektu byl vybudován v těsném sousedství vlakového nádraží nový přestupní terminál IDS JMK za účelem zlepšení dopravní dostupnosti území, zvýšení úrovně veřejné dopravy a jejího podílu vzhledem k dopravě individuální.

Obsah projektu
Stavba se skládala ze dvou částí - části přestupního terminálu, která je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod částkou 39,65 milionu Kč, a části okružní křižovatky, která je hrazena z prostředků města.

Celkové náklady na provedení stavebních prací přestupního terminálu a okružní křižovatky, včetně odkupu budov a pozemků činí 68 540 637 Kč, včetně DPH.

Stavební práce začaly v květnu roku 2013 a byly ukončeny v září roku 2014.

logo ROP+EUlogo JMK