Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2


 mvcr.jpg

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2

Doba realizace projektu: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu850 000

 

Stručný popis projektu: 

Město Břeclav je realizátorem projektu, který se skládá ze čtyř klíčových aktivit.

a) Výuka českého jazyka pro osoby hovořící vietnamským nebo slovanským jazykem

b) Festival národních kuchyní a tradic

c) Týdenní festival filmové kultury

d) Komunitní aktivity pro rodiny cizinců v oblasti sportu

 

Cíl celého projektu:

Cílem projektu je navázat na projekt realizovaný v minulém roce a pokračovat

v integraci cizinců žijících na Břeclavsku do majoritní společnosti. Medializovat více

kulturu daných zemí prostřednictvím aktivit, jak kulturních, volnočasových, tak

sportovních a dostat je tak více do povědomí většinové společnosti a snížit

xenofobii, která se stále, někdy více, někdy méně, objevuje.