Když oči neslouží, TyfloCentrum pomáhá


Máte problém se zrakem a nestačí Vám již brýle? Jste po operaci šedého zákalu? Trpíte Vy nebo Vaši blízcí makulární degenerací sítnice v důsledku stárnutí? Potřebujete drahé speciální pomůcky a nemá Vám kdo pomoci s jejich vyřizováním? Víte, co by Vám mohlo pomoci ke spokojenějšímu a především soběstačnějšímu životu?

Detašované pracoviště TyfloCentra Brno, o.p.s. v Břeclavi zve na Den otevřených dveří v pondělí 22. října od 9.00 do 16.00 hodin. Zde si můžete prohlédnout ukázku pomůcek a lup pro zrakově postižené a se sociální pracovnicí zkonzultovat své problémy a možnosti. „V rámci akce bude možno vyzkoušet také digitální čtecí zařízení ReadEasy+ firmy Sagitta Ltd., s.r.o., které umí přečíst nejen knížku a časopis, ale také obal od potravin, příbalovou informaci od léků a jiné tištěné dokumenty. Tento přístroj bude k dispozici od 11.00 do 14.00 hodin,“ zve k návštěvě pracovnice Jiřina Falková.

TyfloCentrum poskytuje zejména odborné sociální poradenství, osobní asistenci a organizuje volnočasové aktivity a setkávání pro skupinu svých klientů s těžkým postižením zraku. Uživatelem služby se může stát osoba starší patnácti let. TyfloCentrum najdete v Břeclavi na adrese Sovadinova 6 (SOU, přední budova, zvonit na zvonek). Více informací u Mgr. Jiřiny Falkové na tel. číslech 774 715 106 nebo 532 308 076.