Kino Koruna – stavební úpravy pro užívání osobami s omezenou


Cílem je zpřístupnění objektu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – vytvoření bezbariérového přístupu do hlavního prostoru samotného objektu a vytvoření sociálního zařízení pro osoby na vozíku.

V rámci projektu byly provedeny stavební úprav za účelem zpřístupnění kina Koruna pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Byla postavena venkovní rampa a upraveno venkovní schodiště pro zajištění přístupu osob na invalidním vozíku do vestibulu kina. Pro přístup do promítacího sálu byla do schodiště z vestibulu instalována šikmá zvedací plošina. Vybudováno bylo také WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt                    1 674 739 Kč
- zdroj žadatele                                         187 739 Kč
- státní rozpočet (Ministerstvo kultury)   1 487 000 Kč

logo MK ČR