Komunální odpad a sběrný dvůr


Kam s odpadem? Na sběrný dvůr nebo na sběrné místo!

SBĚRNÝ DVŮR, Sovadinova

Provozní doba: pondělí – sobota od 8:00 do 17:00 hod.

SBĚRNÉ MÍSTO,  Hájová (v Poštorné)

Provozní doba: středa, pátek od 8:00 do 17:00 hod. sobota od 8:00 do 12:00 hod.