Komunitní plánování


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  ORP BŘECLAV

 

Jeden ze základních principů zákona o sociálních službách, je plánování sociálních služeb za účasti zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Pro plánování sociálních služeb se využívá metoda komunitního plánování, která se zabývá věcmi veřejnými, jednání jsou otevřená a informace o plánování jsou veřejnosti dostupná. Jedná se o zjišťování potřeb občanů a hledání dosažitelných zdrojů v oblasti sociálních služeb prostřednictvím zapojování všech účastníků.

Posláním KPSS je zajišťování optimální sítě sociálních služeb s ohledem na zjištěné potřeby občanů daného území a dostupné finanční zdroje poskytovatelů a zadavatelů.

Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity, podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin. Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití. Zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti.

Zadavatel – zadavatelem je město Břeclav a jeho spádové obce (Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice a Zaječí). Zadavatel nese zodpovědnost za zajištění sociálních služeb, které odpovídají potřebám občanů, aby se jim dostalo k užívání sociálních služeb kvalitních, odpovídající cílovým skupinám s cenovou dostupností.

Poskytovatel – poskytovatel je ten, který sociální službu provozuje. Službu lze poskytovat pobytovou, terénní a ambulantní.

Uživatel – občan města, který aktivně služby využívá nebo v blízké době využívat bude. Jedná se o občana v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen zvládat vlastními silami. Jejich přítomnost na setkávání triády je velmi důležitá, a to z důvodu přenosu jejich požadavků, zkušeností a doporučení. Pokud by nebyli uživatelé, nebyli by ani poskytovatelé a zadavatelé. Tudíž jejich přítomnost pokládáme za nejdůležitější a díky společné práci můžeme hovořit o celkové efektivnosti při plánování.

Členové řídící skupiny KPSS Břeclav

Oblastní charita Břeclav

Fotografie kontaktu

zástup vedení odboru, spoluřízení týmu, řízení aktivit sociálně právní ochrany dětí, projekty, přímá klientská práce, odborné sociální poradenství

519 311 411

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru, koordinace činnosti týmu, komunikace s médii, kontrolní činnost, sociální práce

519 311 267

starosta Lednice

519 340 330

Spolek neslyšících Břeclav

Dotyk II, o.p.s. Brno

IQ Roma servis, z.s. Břeclav

Fotografie kontaktu

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

519 311 217

Domov seniorů Břeclav, p.o.

uživatel služeb

519 374 301

starosta Moravský Žižkov

REMEDIA PLUS, o.p.s. Břeclav

519 315 184

Sdružení Práh Brno

Fotografie kontaktu

místostarosta zastupující starostu v době jeho nepřítomnosti

519 311 384

TyfloCentrum Břeclav

Dokumenty ke stažení