Konkurzní řízení na funkci ředitele organizace Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského


Datum zveřejnění
16. 03. 2011

Datum odebrání
01. 04. 2011

Původce
MÚ Břeclav

Odbor
OŠKMS

Značka
MUBR-S 18554/2011