Kontrolní systém města Břeclavi


Reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002777

OP_Zam__stnanost.png

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Kontrolní systém města Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002777

Doba realizace projektu: 1.6.2017 – 31.5.2019

Celková dotace projektu: 3 370 297,89 Kč

 

Cílem projektu je: 

1) Kvalitnější rozhodování založené na lepších a dostupnějších informacích a aktivním zapojení Rady města. Cílem projektu je jak na jednotlivých odborech proškolit zodpovědné zaměstnance ve vybraných procesech finančního řízení Města a zvýšit tak jejich odbornost a profesionalitu.

2) Efektivnější předávání a sdílení informací mezi jednotlivými články organizace. Cílem projektu je zjednodušit a zefektivnit předávání informací mezi jednotlivými články organizace.

3)Zvýšení kompetence vybraných zaměstnanců městského úřadu Cílem projektu je jak na jednotlivých odborech proškolit zodpovědné zaměstnance ve vybraných procesech finančního řízení Města a zvýšit tak jejich odbornost a profesionalitu

4) Zlepšení systému kontroly a sjednocení systému

5) Snížení administrativní náročnosti a zvýšení účinnosti celého VŘKS