Інфо Україна


V těchto dnech k nám přicházejí ukrajinští občané, kteří prchají před válečným konfliktem. Všechny důležité informace v ukrajinštině nabízí Centrum pro cizince Jihomoravského kraje.

Інфо Україна - Cizinci JMK

---------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ - DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Поліція Чеської Республіки - Policie ČR

Národních hrdinů 15

Tel.: 974 632 905, e-mail: bv.sekret@pcr_cz

www.policie.cz

 

Іноземна поліція (Чужинська поліція) - Cizinecká policie

Pod zámkem 922, Valtice

Tel.: 974 632 831, e-mail:krpb.ocp.opa.bv.sekret@pcr_cz

 

Міська поліція Бржецлава - Městská policie Břeclav

Kupkova 3,

Tel.: 156, 724 106 992, e-mail: info@mpbv_cz

www.mpbv.cz

 

ВЛАДА - ÚŘADY

Бржецлавська ратуша - Městský úřad Břeclav

Náměstí T. G. Masaryka 42/3

Tel.: 519 311 111, e-mail: posta@breclav_eu

www.breclav.eu

 

Бюро праці Бржецлав - Úřad práce Břeclav

Fintajslova 1976/7

tel.: 950 107 111, e-mail: podatelna.bv@uradprace_cz

www.uradprace.cz/breclav

 

Бюро праці Бржецлав - виплата гуманітарної допомоги - ÚPBřeclav - výplata hum. dávek

Náměstí T. G. Masaryka 42/3

 

Загальна медична страхова компанія - Všeobecná zdravotní pojišťovna

17. listopadu 14

Telefon: 952 222 222, e-mail: info@vzp_cz

 

ЛІКАРІ - LÉKAŘI

Служба швидкої допомоги - Zdravotnická záchranná služba тел.: 155

Бржецлавська лікарня - Nemocnice Břeclav

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

Tel.: 519 315 311, e-mail: nembv@nembv_cz

www.nembv.cz

 

Поліклініка Бржецлав - Poliklinika Břeclav

Bří Mrštíků 38, 690 02 Břeclav

Tel.: 519 303 111, e-mail: info@poliklinika_cz

www.poliklinika.cz

 

Стоматологічна клініка Maxidental (Максідентал) - Zubní klinika Maxidental

Žerotínova 5a, 690 02 Břeclav

Tel.: 519 370 243, e-mail: info@maxidental_cz

www.maxidental.cz

 

Стоматологічна клініка Стомма  - Zubní klinika Stomma

1. máje 3414, 690 02 Břeclav,

Tel.: 519 327 028, e-mail: info@dentalclinic_cz

www.dentalclinic.cz