Město Břeclav – služby uživatelům ICT


Cílem projektu, který byl realizován v roce 2015 a který navazoval na projekt Good governance Břeclav, je uvedení do každodenní praxe úřadu naprosto konkrétní nástroje, podporující efektivnější práci úředníků. Projekt Město Břeclav – služby uživatelům ICT byl podpořen z Integrovaného operačního programu a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Obsah projektu
Ve výběrovém řízení na dodavatele uspěla společnost DATALAN a.s. se subdodavatelem AutoCont CZ a.s. AutoCont ve své subdodávce navázal na úspěšnou realizaci technologického centra, vybudovaného v rámci dotace IOP 06 před čtyřmi roky. V rámci dotace IOP 22 toto technologické centrum zabezpečil novým firewallem, čímž zvýšil bezpečnost vnitřní datové sítě a její rychlost současně zvýšil na 10 Gb. Mimo to zvětšil kapacitu diskového pole pro data a výkon serverů pro provoz aplikací. Součástí dodávky bylo i zvýšení spolehlivosti celého řešení, na kterém je 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu závislá Městská policie Břeclav.

Na posílení infrastruktury v dalších částech projektu navázala společnost Datalan dodávkou nového programového vybavení.  Klíčovou částí projektu je zavedení tzv. servisně orientované architektury, která spojením dat z různých informačních systémů eliminuje potřebu stejná data získávat opakovaně. V části Elektronické služby projekt přináší pro uživatele možnost přes portál přistupovat ke službám, které městský úřad nabízí – v počátku půjde především o informace nejrůznějšího druhu, v budoucnu (po legislativní úpravě užívání elektronického podpisu) budou k dispozici i interaktivní služby – občan bude schopen komunikovat s úřadem pomocí elektronických podání a při vyřizování některých záležitostí nebude muset na úřad chodit.

Aktuální informace o aktivitách města občanům umožní řešení Město v mobilu, které se skládá ze serverové části (serverové rozhraní pro správu obsahu) a mobilní části (mobilní aplikace pro OS Windows, iOS a Android). Výhodou zavedení systému e-Zastupitelstvo je kromě automatizace, zjednodušení a zefektivnění procesů také přiblížení výkonu samosprávy občanovi a umožnění přímé komunikace mezi zastupiteli a občany. Modul Správa projektů je určený pro řízení dokumentací, provázání relevantních dokumentů a podkladů souvisejících s realizací projektů a kontrolou termínů.

Projekt Město Břeclav – služby uživatelům ICT je jedním z kroků plnění strategických cílů rozvoje Městského úřadu Břeclav a otevírá cestu k budoucímu zavedení elektronické komunikace občana s úřadem bez nutnosti obíhat kanceláře na radnici. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   5 808 547 Kč
- zdroje žadatele                       871 283 Kč
- prostředky EU                     4 937 264 Kč

logo IOP+EU+MMR