Město vydalo stanovisko k akci Mladých a Neklidných. Upozorňuje na rizika


Odbor rozvoje a správy Městského úřadu Břeclav vydal ve čtvrtek 21. 5. 2015 stanovisko ke konání akce na veřejném prostranství. Akci nazvanou Chodník k Tescu organizuje sdružení Mladí a Neklidní, které má i dva zástupce v zastupitelstvu. Uskuteční se v neděli 24. 5. 2015 od 10 do 17 hodin.

„Akci konanou na veřejném prostranství bereme na vědomí. Nicméně upozorňujeme pořadatele, že se koná výhradně na pozemcích v majetku soukromých subjektů a před konáním akce je tedy třeba zajistit souhlasy jednotlivých majitelů,“ uvedl Milan Uher z odboru rozvoje a správy.

Ve stanovisku úředníci také upozorňují na to, že pořadatel je povinný zajistit bezpečnost účastníků a zachování bezpečného provozu na přilehlé silnici, na níž navíc Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu. „V žádném případě není možné akci dělat na vozovce nebo v její bezprostřední blízkosti. Konáním akce nesmí dojít k narušení rozhledových poměrů na přilehlé komunikaci,“ doplnil Uher.

Místostarosta Jaroslav Válka uvedl, že výstavbě chodníku k Tescu už brání pouze vyslovení souhlasu od posledního majitele, a tím je Tesco. „Nicméně stále jednáme. Zvažujeme i variantu, že bychom stavbu rozdělili na dvě části. Ale čekáme teď na informace od Tesca, které se mělo vyjádřit do 20. května,“ vysvětlil.

Starosta Pavel Dominik se obává o bezpečnost účastníků akce i o možné narušení vztahů s majiteli pozemků. „Jak jsem se dočetl, účastníci akce chtějí na pozemcích zatloukat do země kolíky, vytyčovat trasu. Ale pokud nemají jejich souhlas, obávám se, aby se ještě nezhoršily vztahy s majiteli, od kterých již máme souhlas s budováním chodníku. Není to městská akce, ale musíme si uvědomit, že se na ní podílí naši zastupitelé,“ zhodnotil Dominik s tím, že i pohyb podél silnice může být pro účastníky dost nebezpečný.