Městský kamerový dohledový systém zóna Valtická, Břeclav


Na tento projekt byla získána finanční podpora z Integrovaného operačního programu, z kontinuální výzvy pro oblast podpory 6.5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Hlavním problémem z hlediska zajištění bezpečnosti obyvatel a jejich majetku na sídlišti Na Valtické byl chybějící kamerový systém. Nově se zvýší v tomto prostoru pohoda bydlení pro obyvatele tím, že se u nich zvýší vnímání pocitu bezpečí. Projekt „Městský kamerový dohledový systém zóna Valtická, Břeclav - CZ.1.06/5.2.00/07.09674“ se zaměřil na vybudování moderního kamerového systému, jenž je tvořen šesti kamerovými body umístěných, na vytipovaných problémových místech se zvýšeným rizikem pro páchání trestné činnosti, umožňující monitoring a usvědčení případných pachatelů trestné činnosti. Pro plnou funkčnost bylo nutno doplnit potřebnou technologii v rámci dohledového centra v budově Městské policie a vytvoření datového uzlu v budově Základní školy Na Valtické. Umístění kamerových bodů bylo voleno ve spolupráci s Městkou policií Břeclav a na základě veřejného projednání.

Projektem jsme sledovali zlepšení a zkvalitnění života místních obyvatel.

Většina finančních prostředků byla čerpána z evropských fondů (85 % z celkové částky), zbytek dofinancovalo město Břeclav.

logo IOP+EU+MMR