na obsazení pozice referent/referentka oddělení stavebního úřadu odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referent/referentka

oddělení stavebního úřadu

odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu

______________________________________________________

Požadavky:   

 

Kvalifikační požadavky podle

§ 13a zákona číslo 183/2006 Sb., (stavební zákon)

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

 nebo

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,

nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

znalosti oboru

 

znalost stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu vítána, orientace v projektové dokumentaci staveb velkou výhodou                                  

praxe ve státní správě

 

vítána; zvláštní odborná způsobilost ze správních činností na úseku stavebního řádu velkou výhodou

další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič),  komunikativnost a zdvořilé vystupování, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v ČR

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9, po zapracování (zkušební době) platová třída 10                                    

                          Předpokládaný nástup od 01.05.2013 nebo dle dohody

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do 15.04.2013  na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu.   Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu

 

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.