Na obsazení pozice referenta/referentky sociálních věcí odboru sociálních věcí


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/referentky sociálních věcí

odboru sociálních věcí


 

Požadavky:   

dosažené vzdělání

vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu, popř. vyšší odborné - kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

studijní obor

sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče atd. (splnění předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

znalosti oboru

sociální práce, sociálně-právní činnost

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

výhodou

požadované jazykové

znalosti

znalost jednoho světového jazyka výhodou

další požadované

dovednosti

znalost práce s PC - Word, Excel, GINIS, Outlook, řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič, komunikativnost, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, české státní občanství, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v České republice

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

                          Veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9,

                          předpokládaný nástup od 1. 7. 2011.

Přihlášku zašlete nejpozději do 24. 6. 2011 na adresu Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a kontaktní osobu.  

Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                               

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Leona Radkovičová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: leona.radkovicova@breclav_org

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.