Na obsazení pozice strážník hlídkové služby Městské policie Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice strážník hlídkové služby

Městské policie Břeclav

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 21 let, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

 

Dosažené vzdělání

Úplné středoškolské s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské  

Charakteristika vykonávané činnosti

 

Plnění úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci

Praxe

Platné „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, výhodou

Požadované jazykové

znalosti

Znalost světového jazyka výhodou

Všeobecné požadavky

Zdravotní stav odpovídající náročné práci strážníka, řidičský průkaz skp. B, platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání výhodou, znalost práce na PC, fyzická zdatnost, duševní způsobilost, trestní bezúhonnost

 

Platové podmínky:   Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 3-6 měsíců / pobírá strážník-čekatel nástupní plat odpovídající 5. platové třídě (Strážník – provádění úkonů při ochraně veřejného pořádku, osob, majetku a zařízení v obci dle přesně stanovených postupů do doby ukončení školení a odborného výcviku). Poté je zařazen do 6. platové třídy a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů

 

Předpokládaný nástup – 1. 10. 2013

 

Přihlášku zašlete  nejpozději  do  04. 09. 2013  na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              kopie řidičského průkazu a zbrojního průkazu

                                              

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, Město Břeclav, Odbor kanceláře tajemníka, úsek personální a mzdový, tel.: 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu

 

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.