Nákup licencí pro rozšíření clusteru na platformě MS Windows a provoz terminálových služeb na platformě MS Windows pro potřeby města Břeclav