Národní dny bez úrazů 2012


Aktivity kampaně Dny bez úrazů probíhají ve Zdravých městech převážně v první polovině června. Kampaň se každým rokem zaměřuje na prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů. Probíhají především přednášky v mateřských i základních školách i osvětové akce zaměřené na bezpečnost seniorů.

Úrazy jsou ve značné míře předvídatelné, prevencí lze proto snížit jejich počet i zmírnit následky. Města mohou využít také osvědčené metodiky, jako je např. Program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“.

Kampaňové aktivity se kromě dopravních úrazů zaměřily také na úrazy doma, ve škole, v přírodě a na sportovištích. Kampaň Dny bez úrazů podporuje též Státní zdravotní ústav a jeho regionální pracoviště.