Naučná stezka doupných stromů na Pohansko


V rámci tohoto projektu byla vybudována nové naučná stezka tzv. doupných stromů z Břeclavi na Pohansko. Jedná se o stromy, které rostou na trase mezi hranicí obory, od železničního podjezdu až k zámečku Pohansko. Jedná se o zviditelnění vybraných doupných stromů (duby a habry), které dnes působí jako torza stromů, které postupně umírají. Tyto stromy jsou ale z pohledu botaniků, biologů a mykologů velmi vzácné a stále v nich koluje život.

Obsah projektu
U 13 vybraných stromů byly vybudovány informační tabule, které popisují konkrétní strom a život s ním spojený včetně ilustrace stromu (práce žáků ZŠ Slovácká) a 2 cedule na začátku a konci stezky s odbornými informacemi o samotné problematice doupných stromů. Na odborných textech zdarma spolupracoval Ing. Riedl z CHKO Pálava. Lesy ČR zdarma poskytly dřevo na informační tabule. Zbylé náklady ve výši 11 500 Kč uhradilo město Břeclav. Díky tomuto projektu se zatraktivnila vinařská stezka Podluží a tématická Lichtenštejnská cyklostezka směrem z Břeclavi na Pohansko.

Stezka doupných stromů