Byl mi Policií ČR zadržen řidičský průkaz z důvodu spáchání přestupku (např. řízení vozidla pod vlivem alkoholu). Jaký je další postup?


Bude s vámi zahájeno řízení o zadržení řidičského průkazu. Pokud budou splněny důvody pro zadržení řidičského průkazu, bude vydáno rozhodnutí, ve kterém bude stanoveno, že se vám zadržuje řidičský průkaz do doby pravomocného rozhodnutí o skutku (přestupku), přičemž doba zadržení se započítává do uložené sankce zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel.

Dojde-li zdejší správní orgán k závěru, že nejsou splněny podmínky pro zadržení řidičského průkazu, budete vyzván k vyzvednutí řidičského průkazu a zadržený řidičský průkaz vám bude vrácen.

Poté bude zahájeno řízení o předmětném přestupku, kde v případě prokázání viny bude uložen zákaz řízení, z něhož bude odečtena doba od zadržení řidičského průkazu policistou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku.