Chci dočasně umístit na veřejné prostranství materiál, lešení nebo jiné stavební zařízení


Odbor rozvoje a správy zaeviduje Vaši žádost a poté vydá stanovisko vlastníka veřejného prostranství. Uložení materiálu apod. je však povoleno teprve tehdy, kdy žadatel uhradí poplatek za užívání veřejného prostranství, jehož výše je 2 Kč za m² na den.