Chci podat žádost o náhradu škody plynoucí z úrazu na chodníku


Za škodu, která vznikla v důsledku neuklizeného chodníku odpovídá jeho vlastník.

V případě úrazu na chodníku je potřeba doložit pro pojišťovnu následující:

-          Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresu, pokud je rozdílná od trvalého bydliště poškozeného, (pro urychlení vyřízení žádosti je doporučeno uvést telefonní, popř. i e-mailové spojení),

-          písemné uplatnění požadavku o náhradu škody s uvedením kdy a kde k úrazu došlo (den a hodina), popis události,

-          fotografii místa kde k úrazu došlo,

-          popis situace a kontaktní údaje svědka události,

-          lékařskou zprávu,

-          informaci, zda chcete úhradu složenkou nebo na účet (v tom případě uveďte číslo účtu)

Je třeba si uvědomit, že i když k úrazu dojde na zdánlivě neudržovaném chodníku, ne vždy je odpovědno město.