Chci pořádat kulturní akci (Den dětí, závody koloběžek apod.)Kulturní akce je možno pořádat na pozemcích ve vlastnictví města, pokud bude pořadatelem zajištěna bezpečnost účastníků a veškerá organizace. V případě, že není pořadatelem vybíráno vstupné, poplatek za užívání veřejného prostranství se nevyměřuje. Odbor rozvoje a správy vydá stanovisko s podmínkami, za kterých je možno konat akci na veřejném prostranství.