Chci realizovat stavbu (např.: rodinný dům, garáž) a potřebuji vyjádření města Břeclavi.


Pro svůj plánovaný záměr na území města potřebujete k vydání povolení stavby stanovisko  města Břeclavi. Žádost o stanovisko lze podat pomocí formuláře - http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-rozvoje-a-spravy/ors-dokumenty


 Žádost lze napsat i volnou formou, kde uvedete pro jaký účel stanovisko bude (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.), stručný popis záměru (účel, kapacita, dotčené parcely a katastrální území atd.). K žádosti přiložíte projektovou dokumentaci nebo zákres stavby do podkladu katastrální mapy včetně jednoduchého popisu a pohledů u staveb nevyžadujících dokumentaci. Dokumentace bude s vydaným vyjádřením zaslána nazpět. Do žádosti  doporučujeme uvést telefonní kontakt pro  možnost urychlení vyřízení podané žádosti. Pokud pozemek dotčený stavbou vlastní město Břeclav, je také potřeba žádat o vyjádření.