Chci realizovat stavbu přípojky inženýrských sítí např. vodovodní přípojku a potřebuji vyjádření města Břeclavi.


Pro svůj plánovaný záměr na území města potřebujete k vydání povolení stavby vyjádření města Břeclavi. Žádost o vyjádření lze podat pomocí formuláře http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-rozvoje-a-spravy/ors-dokumenty

Žádost lze napsat i volnou formou, kde uvedete pro jaký účel vyjádření bude (územní rozhodnutí, stavební povolení apod), stručný popis záměru (účel, kapacita, dotčené parcely a katastrální území atd.). K žádosti přiložíte projektovou dokumentaci nebo zákres stavby do podkladu katastrální mapy včetně jednoduchého popisu. Dokumentace bude s vydaným vyjádřením zaslána nazpět. Do žádosti doporučujeme uvést telefonní kontakt pro možnost urychlení vyřízení podané žádosti. Pokud pozemek dotčený stavbou přípojky vlastní město Břeclav, je také potřeba žádat o vyjádření.