Chci rezervovat parkovací místo před domem, z důvodu snížené pohyblivosti


Osoby se sníženou pohyblivostí mají pro usnadnění pohybu možnost zřídit si vyhrazené parkovací místo před rodinným nebo bytovým domem. Podmínkou pro zřízení parkování je vlastnictví průkazu ZTP nebo ZTP/P a kladné stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu Břeclav. Na našem odboru můžete získat souhlas vlastníka místní komunikace, ale samotné rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad – Odbor správních věcí a dopravy MÚ Břeclav.