Chci rezervovat parkovací místo před objektem, ve kterém sídlí moje provozovna


Společnosti nebo podnikající fyzické osoby mají možnost zřídit si vyhrazené parkovací místo před sídlem firmy. Odbor rozvoje a správy žádost posoudí a vydá stanovisko vlastníka místní komunikace.   Rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad – odbor správních věcí a dopravy MÚ Břeclav a stanovisko z dopravního hlediska vydává Policie ČR – dopravní inspektorát Břeclav. Takto vyhrazené parkovací místo je zpoplatněno obecně závaznou vyhláškou, ve výši 200 – 300 Kč za jedno parkovací místo na měsíc.