Chci si vybudovat manipulační plochu pro odstavení vozidla před rodinným domem


V případě budování plochy pro odstavení vozidla je třeba přinést na odbor rozvoje a správy plánek s rozměry budoucího odstavného stání, rozměry přilehlého chodníku a uliční šířky nemovitosti, pro kterou je stání budováno. Podmínkou pro vybudování plochy je kladné stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu Břeclav. Pokud pozemek dotčený stavbou vlastní město Břeclav, uzavřeme s Vámi smlouvu o právu provést stavbu, která je platná po dobu deseti let. V případě, že manipulační plocha bude budována na pozemku ve vlastnictví cizího subjektu, vydá náš odbor pouze souhlasné stanovisko vlastníka a správce veřejného prostranství. Samotný souhlas vlastníka pozemku je však třeba zajistit osobně. Při budování plochy o rozměrech nad 300 m² je třeba získat i opatření stavebního úřadu (územní souhlas, příp. územní rozhodnutí).