Chci si zřídit a provozovat letní posezení k občerstvení


Posezení pro účely občerstvení je možno umístit pouze u provozoven s hostinskou činností, ve kterých je pro případné zákazníky k dispozici sociální zařízení. Na veřejném prostranství je možno vybudovat pouze rozebíratelné podsady s oplocením do výše max. 1,1 m. Do pozemku není možno nijak stavebně zasahovat. Zařízení posezení musí být mobilní, po ukončení sezóny je třeba veřejné prostranství vyklidit a uvést do původního stavu.

Souhlas odboru rozvoje a správy s umístěním předzahrádky je pouze podkladem pro rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, které vydá příslušný silniční správní úřad – odbor správních věcí a dopravy MÚ Břeclav. Poplatek v tomto případě činí 50 – 80 Kč za m2 na měsíc.