Chci umístit oplocení nebo jednoduchou stavbu (kůlnu, přístřešek, chatku, … )


Pro provedení těchto staveb se nevyžaduje stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu, tyto stavby je však potřeba umístit na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Územní souhlas je zjednodušený postup pro umístění jednoduchých staveb, postačí například u staveb o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a 5 metrů výšky, oplocení, nepodsklepených staveb pro zemědělství do 300 m2, které neslouží pro účely chovu zvířat a skladování a zpracování hořlavých látek, stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše 16 m2 a do 5 metrů výšky, reklamní a informační zařízení, apod.

Konkrétní případy jsou posuzovány individuálně, proto je nutné je konzultovat s úředníky stavebního úřadu.

Podrobnější informace na telefonních číslech: … kontakty