Chci umístit před provozovnu přenosnou reklamu, zabudovat stálou reklamu


Vzhledem k vysokému počtu zájemců o umístění velkoplošných reklam na veřejných plochách a k tomu, že veřejné prostory vykazují přesycení reklamními poutači, vlastník veřejných pozemků již neuděluje souhlas k umístění reklamních zařízení přesahujících velikost pohledové plochy 1 m2. Nadále je možné umísťovat pouze reklamy na sloupy veřejného osvětlení, plátěné reklamy na zábradlí, reklamy typu "A" na veřejná prostranství a dále turistický mobiliář (turistické informační panely). Velkoplošné reklamní zařízení je možné situovat na místech mimo bezpečnostní zóny (např. mimo rozhledové pole křižovatek), a to na soukromých pozemcích, na oplocení, fasádách domů či jiném zařízení.  

Nejčastějším typem reklamy, kterou je možno umístit na pozemcích města je reklama typu "A", tzn. přenosný stojan s výškou max. 1,5 metru a půdorysem max. 1 x 1 m. Poplatek za umístění této reklamy činí 200 – 300 Kč za měsíc.