Chci vyřídit povolení do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „na povolení MÚ“


V obytných zónách a dvorních traktech bytových domů ulic Bratislavská, Sladová, Mládežnická, Růžičkova a U Rybníka je umístěno dopravní značení „zákaz vjezdu“, z důvodu ochrany těchto zón před odstavováním vozidel osob bydlících v jiných lokalitách. Obyvatelé s bydlištěm v těchto ulicích mohou na našem odboru vyřídit výjimku pro vjezd a parkování, platnou po dobu dvou let (případně na dobu trvání nájemního vztahu). Je třeba přinést občanský průkaz pro kontrolu trvalého pobytu, popřípadě nájemní smlouvu. Při opakované žádosti stačí doložit původní povolení.