Chci vystavit nabízené zboží před svou provozovnu


Nabízené zboží je možno vystavit pouze na stojanu, nesmí být volně uloženo např. v krabicích. Je přípustné umístění nejvýše jednoho stojanu na objekt. Stojan může mít půdorys maximálně 2 m2, bude využit pouze pro prodej sortimentu zboží prodávaného v provozovně. Není přípustné umístění pultu do prostoru před jiným objektem, než kde je provozovna umístěna. Umístění vystaveného zboží podléhá poplatku za užívání veřejného prostranství, sazba je 400-500 Kč za m2 na měsíc.