Chci zajet vozidlem na pěší zónu, chodník


V odůvodněných případech (např. stěhování, převoz zdravotně postižené osoby, zásobování apod.), můžete na našem odboru vyřídit výjimku pro vjezd na chodník nebo do pěší zóny. Výjimka je vydávána na dobu nezbytně nutnou k provedení zásobovací činnosti a poté musí vozidlo neprodleně opustit plochu, která je určena pouze pro pohyb pěších osob.