Chci získat dotaci


Poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclav má ve své kompetenci Odbor školství, kultury, mládeže a sportu. Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách OŠKMS (http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-sportu/oskms-dokumenty).

Odbor rozvoje a správy posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků z evropských, národních nebo jiných finančních zdrojů výhradně pro projektové záměry připravované městem.   Informace o dotačních možnostech pro podnikatele můžete získat na stránkách Okresní hospodářské komory http://www.ohkhodonin.cz.

 V případě, že máte zájem dozvědět se bližší informace o možnosti získat dotační podporu, doporučujeme navštívit webové stránky jednotlivých poskytovatelů uvedené  v přehledu Souhrn možností čerpání finanční podpory.

Souhrn možností čerpání finanční podpory

Fondy Evropské Unie

http://www.strukturalni-fondy.cz

Region soudržnosti Jihovýchod

http://www.jihovychod.cz

 

Portál Jihomoravského kraje

http://www.kr-jihomoravsky.cz

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR

http://www.crr.cz

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy

http://www.rrajm.cz

 

CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

 

http://www.czechinvest.org

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

http://www.mmr.cz

 

Ministerstvo kultury

http://www.mkcr.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

Evropský sociální fond v ČR

http://www.esfcr.cz/

Operační program životní prostředí

http://www.opzp.cz/

 

Nadace Via

http://nadacevia.cz/

 

Nadace partnerství

http://nadacepartnerstvi.cz/

 

Nadace ČEZ

http://nadacecez.cz/

 

Nadace Veronica

http://nadace.veronica.cz/

 

Nadace proměny

http://nadace-promeny.cz/