Chybí mi projektová dokumentace ke stávající stavbě


Vlastník stavby musí disponovat ověřenou projektovou dokumentaci předmětné stavby. V případě, že se k existujícím stavbám, které byly provedeny v souladu se stavebním zákonem, tzn. byly povoleny projektová dokumentace nedochovala, poskytuje stavební zákon možnost pořízení pasportu staveb, což znamená pořízení projektové dokumentace ke stavbě a její ověření stavebním úřadem. Pořízení pasportu staveb však není možné u tzv. černých staveb, což znamená, že není možné tento postup vnímat jako prostředek pro legalizaci nepovolených staveb.

Konkrétní případy jsou posuzovány individuálně, proto je nutné je konzultovat s úředníky stavebního úřadu.

Podrobnější informace na telefonních číslech: … kontakty