Drogy u dětí


„Mám podezření, že můj syn / dcera bere drogy, co si počít ?“

 1. Když je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Požívání drog není trestné a dítěti žádný soudní postih nehrozí. Zdravotník je navíc vázán lékařským tajemstvím. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se přít.Vážný rozhovor odložte na dobu, až bude dítě střízlivé.
 2. Lékaře volejte také v případě, že účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy jako halucinace nebo pocity pronásledování.
 3. Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. Jejím základem je nepodporovat a neusměrňovat pokračující braní drog, naopak odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. Braní drog dítěti znesnadňujte a braňte mu, kdykoliv je to možné.
 4. Neztrácejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Problém s návykovou látkou ještě zvyšuje jeho emoční závislost na druhých lidech. Naslouchat dítěti je obtížné, zvláště když říká a dělá z hlediska rodičů nesprávné věci a když hájí nepřijatelné hodnoty. Vyslechnout dítě ale ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko.
 5. Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách hovořit. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty.
 6. Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije bývá většinou nezralé a neschopné se o sebe postarat. Může pohrdat názory rodičů, ale většinou si nedokáže opatřit prostředky k životu. I v tom je vaše šance a síla. Určitou základní péči jste sice povinni poskytnout, ale mělo by cítit, že je to jiné, když se chová rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná samostatnost předpokládá se postarat o sebe. U dětí, které dosáhly zletilosti, je tento bod zvláště důležitý.
 7. Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně.
 8. Jestliže není dospívající ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se samozřejmě netýká situací, kdy je ohrožen život, např. předávkování, kdy je třeba zprostředkovat lékařskou pomoc. Teprve až vážné problémy, které drogy působí, jsou často důvodem k léčbě a změně.
 9. Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že bude nutné trávit v prvním období s dítětem mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho denním programem a životním stylem.
 10. Pomozte mu odpoutat se od nevhodné společnosti. To má pro překonání problémů často podstatný význam. Jestliže vám potomek tvrdí, že chce s lidmi, se kterými bral drogy, jenom pobýt nebo povídat, buď lže nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné uvažovat i o změně prostředí.
 11. Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým chováním dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho osobnosti a lásce k němu ("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké, je to však nutné. Stejně nutné je oceňovat i drobné pokroky a změnu k lepšímu. Je také třeba vidět i silné stránky dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které možná má z předchozí doby a na které se dá navázat.
 12. Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc dovolí. To by uškodilo všem. Důležitá je i spolupráce v rámci širší rodiny,spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími institucemi. Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy nebo hrozba ohlášení krádeže v domácnosti na policii mohou jako krajní možnosti přimět dospívajícího přijmout léčbu.
 13. Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové terapie. Dokáží se navzájem pochopit a předávají si užitečné zkušenosti.
 14. Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste mysleli na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici a abyste měli své kvalitní zájmy. Rodič upnutý na problémové dítě je velmi snadno manipulovatelný a dá se lehce vydírat.
 15. Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže ji dítě odmítá. V případě manželských nebo partnerských problémů se můžete obrátit např. na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Užitečnou práci konají i linky důvěry a další zařízení. V případě potřeby neváhejte kontaktovat některé tyto instituce :

Agentura služeb - Kontaktní centrum atd. Břeclav – 519 311 332, 777 650 056

Občanské sdružení Krok Kyjov-518 616 801, 518 324 557, 732 137 357, e-mail agentura@oskrok_cz

Sdružení Podané ruce Brno – 545 247 535, e-mail: info@podaneruce_cz

Pedagogicko psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30 – Břeclav, tel. 519 322 139, 519 373 996, mail – pppbreclav@mybox_cz

Ordinace psychiatrů pro děti a dorost - MUDr. Stehlíková – 519 303 315, MUDr. Šteflová – 519 303 321

Poradna Modrá linka o.s., Brno – denně 9.00-19.00 549 241 010, 608 902 410, help@modralinka_cz

Vhodné podpůrné odkazy : www.drogovaporadna.cz  www.dropin.cz  www.drogy-info.cz 

- viz zde na webu umístěný regionální i krajský adresář poskytovatelů sociálních služeb -