Imobilita ZTP ZTP-P


Jsem invalidní důchodce se zhoršenou mobilitou. Dopravuji se motorovým vozidlem a zajímala by mne možnost využití vyhrazených parkovišť pro zdravotně postižené.

Označení O1 (kartička označující vozidlo, ve kterém je dopravována zdravotně postižená osoba) je vázána na průkaz mimořádných výhod. O přiznání mimořádných výhod může požádat občan se zdravotním postižením. Posudkový lékař rozhodne, kterému stupni výhod odpovídá dané zdravotní postižení (průkaz TP, ZTP či ZTP/P) . V případě II. a III. stupně může občan společně s průkazem požádat o vydání výše uvedeného označení O1.


Jsem občanem se zdravotním postižením a potřebuji si zakoupit speciální pomůcku, na kterou mi však pojišťovna nepřispívá. Slyšel jsem o možnosti získání příspěvku od odboru soc. věcí.

Na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., v platném znění (schodolezy, schodišťové plošiny, a jiné pomůcky pro tělesně, sluchově a zrakově postižené) je možné získat příspěvek v rámci správního řízení. Žadatel o příspěvek doloží předběžnou závaznou cenu vybrané pomůcky (nikoli doklad od již zakoupené pomůcky). O vhodnosti zvolené pomůcky rozhoduje odborný lékař a je třeba získat také potvrzení zdravotní pojišťovny. Po individuálním posouzení celého případu může získat žadatel příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. Jeho maximální možná výše je dána již jmenovanou přílohou vyhlášky, konečná výše příspěvku je řešena vždy individuálně, s podrobnou znalostí konkrétního případu.