Jaká jsou tržní místa v Břeclavi pro poskytování prodeje?


Podle tržního řádu jsou tržní místa na:

  • ul. Gen. Šimka (parkoviště křižovatka ul. Školní x ul. Gen. Šimka)
  • Třída 1.máje – plocha u prodejny Billa
  • ul. Rovnice v Poštorné
  • ul. Lednická – u pošty
  • sídl. Na Valtické – parkoviště u ZŠ

Provozovat tržní místa na jiném místě může povolit odbor ekonomický Městského úřadu Břeclav. Prodej na všech místech lze provozovat až po splnění ohlašovací a poplatkové povinnosti.